Linda Jennings: Karácsonyi meglepetés

– Félek, hogy nem lesz az idén túl vidám karácsonyunk – mondta A hat gyerek aggódva figyelt.

– Nincs karácsony! Nincsenek ajándékok, se sütemény, se karácsonyfa! – Végignézett a csalódott arcocskákon, és felsóhajtot

– Én is nagyon sajnálom – De apa beteg, kórházban van. Kevés a pénzünk. És nem is volna helyes nélküle ünnepelni. Majd, ha meggyógyul, hazajön, tartunk pótkarácsonyt.

A kis Zsuzsi duzzogva sírni kezdett.

– Az nem ugyanaz! Nem igazság, ha nincs akkor karácsony, amikor itt az ideje!

De anya nem hallgatott rá. Csomagolni kezdett: gyümölcsöt pakolt kosárba, hogy elvigye apának a kórházba. A hat gyerek kiment az utcára. Minden olyan szomorúnak látszott. A sarkon kicsi ház állt, ahol öreg pártfogójuk, Juci néni lakott azelőtt. Most már nem itt élt, a lányához költözött, mert nagyon öreg és gyönge lett. A kis ház most üresen állt, ablakai sötétek voltak. Olyan szomorú volt az egész, mint ők maguk.

– Szegény apa – mondta – Milyen rossz neki. Szörnyű lehet karácsonykor kórházban lenni.

Ahogy a gyerekek a sarokra értek, különös dolog történt. Kigyulladt a villany a kis ház ablakában. Kinyílt az ajtó. A küszöbről Juci néni lánya mosolygott rájuk.

– Kedveskéim, milyen szomorúak vagytok! – mondta.

Zsuzsi sírva fakadt. – Nálunk az idén nem lesz karácsony – szipogta.

– Nem úgy van az! – mondta Juci néni lánya – Tudjátok-e, miért vagyunk itt, ebben a házban? – A gyerekek a fejüket rázták. – Édesanyámnak honvágya volt. Nagyon szeretett volna a saját házában ünnepelni karácsonykor. Így hát visszajöttünk, hogy befűtsünk és itt töltsük az utolsó karácsonyt, mielőtt eladnánk a házat. De gyerekek nélkül nincs igazi karácsony. Nem jönnétek el hozzánk, hogy velünk ünnepeljetek?

– De! Igen! – válaszolták kórusban a gyerekek.

Így  történt,  hogy karácsony délutánján, amikor anya elindult a kórházba, hogy meglátogassa apát, a gyerekek az utcasarkon álló ócska házhoz rohantak. Gyönyörű meglepetés várta őket. A kivilágított ablakban kicsiny karácsonyfa állt, csak úgy ragyogtak rajta a gyertyák! A hat testvérnek a lélegzete is elállt a csodás látványtól.

– Gyertek, kedveseim – hívta be őket Juci néni lánya.

Maga Juci néni a nagy karosszékben ült, és mosolyogva fogadta köszönésüket.

Aztán igazi, szép karácsonyeste következett. A fa alatt mindegyikükre ajándék várt. De a legszebb ajándék mégiscsak az volt, amikor anya hazaért a kórházból, és elmondta, apa jobban van. Ha minden jól megy, hamarosan hazajön.